Opracowanie: Jadwiga Śmiechowska

 

 

METODY I FORMY PRACY Z UCZNIEM SŁABYM

 

Uczniami słabymi określamy tych, u których nie stwierdzono dysfunkcji (dysleksja, dysortografia, dysgrafia), a mimo to nie osiągają zadowalających wyników w nauce.

Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne np.:

·        niższe niż u reszty klasy możliwości intelektualne,

·        wolniejsze tempo pracy,

·        nieznajomość technik uczenia się,

·        brak ciekawości poznawczej,

·        niechęć do czytania,

·        brak motywacji,

·        problemy natury wychowawczej.

Uczeń słaby jest przedmiotem naszych nauczycielskiej troski, ale nie zawsze przedmiotem dociekliwej uwagi, systematycznych i długofalowych działań. To jest uczeń, o którym mówimy rodzicom: „mógłby, gdyby bardzo chciał”. Ale on najczęściej nie chce, bo jest przekonany, że i tak nie osiągnie sukcesu. Jeżeli w szkole nie ma  zajęć wyrównawczych, pozostają nam do dyspozycji lekcje przedmiotowe, na których zechcemy zmobilizować niechętnych do pracy uczniów.

Jak planować i organizować działania dydaktyczne (wychowawcze), by nastąpiło „uczenie się” dziecka? Wszak nie ma nauczania, gdy podmiot naszych działań- uczeń, nie uczy się.

Co możemy zrobić?

Ponieważ mówimy o uczniu, który nie jest zmotywowany do nauki, „uczenie się niezamierzone” może być jedyną szansą  na skuteczność naszych działań dydaktycznych. Może ono nastąpić wtedy, gdy uczeń podejmie się wykonywania na lekcji zaplanowanych przez nas zadań. Pewną szansę stwarzają aktywizujące metody nauczania. Spośród wielu możliwych wybrałam kilka, które nie mają” słabych stron”[2].

Metody, takie jak drzewko decyzyjne czy dywanik pomysłów, są przydatne m.in. podczas omawiania lektur szkolnych. Oto kilka propozycji:

 

METODA

LEKTURA

ZADANIE/ PROBLEM

drzewko decyzyjne

Antoine de Saint Exupery, Mały Książę

Mały Książę powinien zostać z różą czy wyruszyć w nieznane?

 

Bolesław Prus, Faraon

Książę Ramzes jest następcą tronu. Chce zmienić sytuację w Egipcie. Co powinien zrobić?

 

Juliusz Słowacki, Balladyna

Balladyna spotyka w lesie Alinę z dzbanem pełnym malin. Zależy jej na poślubieniu Kirkora. Co może zrobić?

 

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

Rudy jest przesłuchiwany przez gestapo. Bardzo cierpi, bo jest katowany. Ma bronić własnego życia czy wydać przyjaciół?

 

Sofokles, Antygona

Antygona musi dokonać wyboru: pochować brata czy postąpić zgodnie z rozkazami króla?

dywanik pomysłów

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Jacek kocha Ewę Horeszkównę. Niestety dowiedział się, że postanowiono ją wydać za innego. Co w tej sytuacji może zrobić?

 

Pieśń o Rolandzie

Drużynę Rolanda otaczają wrogowie. Jest w pułapce. Co w tej sytuacji może zrobić.

 

Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza

Mateusz na dworcu odnajduje dziewczynkę zamiast chłopca. Jak może postąpić?

 

Barbara Rosiek, Z pamiętnika narkomanki

Jak uniknąć pułapki pierwszego kontaktu z narkotykami?

mapa skojarzeń (mapa mentalna/ pojęciowa/ myśli/ mózgu)

 

Wykonaj wg instrukcji mapę skojarzeń do tematu np.: sport, film, epika, ortografia, książka, moje miasto itp.

 

Na uwagę zasługują również takie metody jak:[1] Patrz Maria PrzetacznikGierkowska, Zimowit Wlodarski. Psychologia wychowania s. 43. Warszawa 1998.

[2] Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Kielce 2000.