Ubezpieczenie dziecka

Poniżej znajdą Państwo aktualną tabelę świadczeń oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a także wzór druku przelewu bankowego, w którym w przypadku płatności przelewem
w nazwie zleceniodawcy należy dopisać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz oświadczenie indywidualne ( poza podpisem Rodzica wpisuje się na nim: imię i nazwisko dziecka, klasę, wysokość składki), które należy dostarczyć do sekretariatu o ile dziecko nie zostało wpisane wcześniej na listę zbiorczą podczas zebrania.