Jak zapisać dziecko na obiady od 4 września 2018r?

Szanowny Rodzicu/ Opiekunie!

 1. Należy podpisać umowę na obiady w dwóch egzemplarzach, a następnie złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły. Bardzo prosimy, aby była ona wypełniona drukowanymi literami.
 2. Umowę obiadową można także wypełnić i podpisać na miejscu – w sekretariacie szkoły.
 3. W przypadku, kiedy rodzic/ opiekun będzie samodzielnie drukować dokument, bardzo prosimy, aby był on wydrukowany na jednej kartce, dwustronnie.
 4. Bardzo prosimy o złożenie umowy w sekretariacie szkoły od 29 czerwca 2018r.do 30 sierpnia 2018r. Umowa, która wpłynie do sekretariatu szkoły w tym terminie umożliwia korzystanie przez dziecko z obiadów od 04 do 10 września 2018r. pomimo niewniesienia jeszcze opłaty za obiady. Złożenie umowy jest traktowane jako zobowiązanie do zapłaty za obiady w dniach od 04 do 10 września 2018r.
 5. W przypadku złożenia umowy obiadowej od 31 sierpnia do 05 września 2018r. oraz wpłaty na konto do 05 września 2018r. korzystanie z obiadów będzie możliwe od 11 września 2018r.
 6. Wpłat za obiady należy dokonywać przelewem na konto szkoły
 7. W dniach 03 i 04 września 2018r. w godz. 9.00 – 15.00 bardzo prosimy o odbieranie elektronicznej karty obiadowej dla dzieci, które nie korzystały wcześniej z obiadówi takiej karty nie posiadają. Odebranie karty jest traktowane jako zobowiązanie się do zapłaty za jej wydanie w wysokości 10zł (przelewem na konto obiadowe).
 8. W przypadku korzystania z obiadów od 11 września 2018r. należy uiścić opłatę za kartęprzelewem na konto obiadowe w wysokości 10 zł od 31 sierpnia do 05 września 2018r.
 9. Przed dokonaniem przelewu należy wcześniej złożyć umowę.
 10. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun w pierwszej kolejności dokona płatności za obiady, a następnie złoży umowę, wpływy na konto szkoły będą uznawane jako przelewy do wyjaśnienia.
 11. Ważne jest, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby (np. w sytuacji, kiedyz obiadów korzysta rodzeństwo).
 12. W opisie przelewu prosimy umieścić również nr umowy.
 13. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic/opiekun), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.