Historia

Gimnazjum 27 istnieje od 01.09.1999 r. kiedy to na skutek reformy ustroju szkolnego powołano do życia gimnazja.