Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariusza Zaruskiego
mgr Monika Wojtowicz

Na spotkanie z dyrektorem należy umówić się telefonicznie w sekretariacie szkoły.
 
Wicedyrektorzy:

mgr Katarzyna Niziołek (klasy 0 – 3, świetlica szkolna)
mgr Agnieszka Richter (klasy 4, klasy integracyjne)
mgr Katarzyna Oleszczuk (klasy 5 – 7)
mgr Joanna Adamkiewicz (gimnazjum)

Załączniki: