227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Koło Ciekawy Gdańsk uczestniczyło w obchodach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. O godzinie 11: 00 nastąpiło otwarcie uroczystości przez Prezesa Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP, odegranie hymnu, złożenie kwiatów przy pomniku króla Jana III Sobieskiego, a także odegranie marsza I Brygady. Przypomniano również rys historyczny tego święta i podkreślono, że konstytucja  pozostawiła ważne przesłania dla Polaków na przyszłość.

Opiekunki koła- Beata Kochanowska i Mirosława Kościelska