Z wizytą na Politechnice Gdańskiej.

W ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki uczniowie z klasy II c wybrali się na warsztaty pod hasłem:
„Nie taka chemia straszna, jak ją malują - warsztaty dla młodych chemików”.
Celem warsztatów było zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami chemicznymi, takimi jak: reakcje utleniania i redukcji, metody demineralizacji wody, metody rozdzielania mieszanin, analiza jakościowa i ilościowa, elektroliza, ogniwa galwaniczne i szereg napięciowy metali.
Uczniowie mogli samodzielnie przeprowadzać wiele doświadczeń chemicznych w pracowni laboratoryjnej uczelni pod bacznym okiem prowadzących, jak również sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

Nauczyciel chemii: Sylwia Kołomecka