Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Williamie Szekspirze

Dnia 26 kwietnia 2017 odbył się w naszym gimnazjum finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Szekspirze w języku angielskim „Quiz – WHAT DO YOU KNOW ABOUT SHAKESPEARE” zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego p. Annę Badach (G27) i p. Dorotę Muszyńską (SP1). Celem konkursu była promocja wiedzy o życiu
i twórczości wielkiego dramatopisarza oraz popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów gimnazjów, a motywem jego zorganizowania były obchody Światowego Roku Williama Szekspira w 400 lat po śmierci mistrza.
Po uroczystym otwarciu konkursu zespół teatralny naszej szkoły pod opieką pani Magdaleny Chmielewskiej wprowadził uczestników i gości w świat twórczości wielkiego dramaturga
i poruszył w nas szekspirowską nutę, przedstawiając krótką sztukę w języku angielskim zatytułowaną „Romeo and Juliett – modern version”
W zmaganiach konkursowych uczestniczyli zwycięzcy etapu szkolnego konkursu -
3-osobowe zespoły uczniów z siedmiu gimnazjów (Gimnazjum z ZS w Straszynie, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 27, Gimnazjum nr 29, Gimnazjum nr 33, Gimnazjum nr 50 oraz Gimnazjum z ZS w Łęgowie).
Finał konkursu składał z dwóch części: indywidualnej i zespołowej i trwał ok. 2 godz.
Zakres tematyczny obejmował znajomość: życiorysu dramatopisarza, treści najważniejszych sztuk, znane powiedzenia i ciekawostki. W części zespołowej drużyny szkolne odpowiedziały na pytania związane z zaprezentowanym materiałem multimedialnym a w części indywidualnej na zestaw pytań zamkniętych 1 pytanie otwarte, prezentując wybraną postać
z dramatów Szekspira.

Jury konkursu oceniło prace sumując punkty uzyskane przez uczestników w teście indywidualnym oraz części drużynowej i przyznało następujące miejsca:

I miejsce
- Zuzanna W. (Gimnazjum w ZS w Straszynie)

II miejsce
- Monika S. (Gimnazjum nr 27)

III miejsce
- Szymon M. (Gimnazjum nr 29)
- Filip M. (Gimnazjum nr 27)

IV miejsce
- Julia K. (Gimnazjum nr 29)
- Weronika P.(Gimnazjum nr 27)

V miejsce
- Oliwia M. (Gimnazjum nr 50)
- Nela W. (Gimnazjum nr 3)
- Mateusz P. (Gimnazjum w ZS w Łęgowie)

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy ich wraz z opiekunami po odbiór nagród, który odbędzie się podczas obchodów Dnia Europy w naszej szkole 19 maja 2017.

Organizatorzy konkursu: Anna Badach
Dorota Muszyńska