W świecie nauki

26 maja 2017r. klasa 2B wraz z p. A, Badach i p. A. Olszewską uczestniczyła w Bałtyckim Festiwalu Nauki na Politechnice Gdańskiej. Dzień był bardzo intensywny. Spotkanie z nauką rozpoczęliśmy od komputerowych warsztatów z matematyki, zatytułowanych „Bryły w geogebrze w 3D”. W trakcie 1,5 godzinnych zajęć młodzież tworzyła ostrosłup prawidłowy na podstawie otrzymanej instrukcji. Następnie udaliśmy się na Wydział Chemiczny, na którym najpierw obserwowaliśmy pracę drukarki 3D. Potem zadziwił nas świat nanotechnologii. Podczas zajęć każda z 2-osobowych grup otrzymywała samodzielnie koloid srebra lub miedzi wykorzystując sól metalu, witaminę C i wodę. Na kolejnych warsztatach poznaliśmy różne rodzaje recyklingu odpadów typowych dla gospodarstw domowych i tworzyliśmy nowe przedmioty z odpadów. Wizytę na Politechnice zakończyliśmy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, gdzie odświeżyliśmy sobie wiadomości na temat skał i minerałów. Ponadto wykonaliśmy samodzielnie badania makroskopowe wybranych minerałów. W przyszłym zamierzamy odwiedzić inne wydziały.

Anna Badach
Anna Olszewska