Eurolekcje

Od marca 2017 roku nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu: „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w maju klasy: 1a, 1e, 1b, 3b, 2b brały udział w eurolekcjach prowadzonych przez przedstawiciela ze Stowarzyszenia Morena. Podczas zajęć poruszane były tematy dotyczące Unii Europejskiej, m. in. korzyści i szanse oferowane młodym ludziom, realizacja młodzieżowych projektów międzynarodowych. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat UE oraz aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

Anna Olszewska, Milena Banasiewicz